# همه
راست می گویند!مرد که گریه نمی کند...!گاهی، در میان لحظه های پر از درد،فقط،سکوت می کند،                  می شکند                                 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .  
/ 1 نظر / 16 بازدید
هر وقت خواستی درباره راه رفتن کسی قضاوت کنی                               اول کفشهایش را بپوش وراه برو                                                                         بعد قضاوت کن
/ 1 نظر / 16 بازدید
گویند که ترا رها کنم که دیگران ترا میطلبند  کدام دیگری ترا به بهانه من رها خواهد کرد
/ 0 نظر / 17 بازدید