# من
شکـــ نکـــــن ! آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند ! قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
من چِه ساده ام کِه ُُگُمان میکنم اگر نَباشَم دلی بَرایَم تنگ میشود... اما حَقیقَت این است کِه... اگر نَباشَم، فَقَط نیستَم.... هَمیـــــن..!!! ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
زندگی به من اموخت در زندگی هیچ چیز مجانی نیست پنیر مجانی فقط در تله موش یافت میشود
/ 0 نظر / 16 بازدید
اغوش بعضی ها علم را زیر سوال می برد انقدر ارامت می کند که هیچ مسکنی جایش را نمی گیرد
/ 0 نظر / 15 بازدید