# من
مـــــادر ای بستـــــر آرامش من   مـــــادر ای حــافظ آســـایش من   مـــــادر امروز منت می خواهم   سر خـــود باز برت می خواهم   تو بــــــه من ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید
ΩΘΞΨΓΔΦΛΣΔبه یک زبان باستانی نوشتم دوستت دارم فکرشو بکن! از اون قدیما دوستت داشتم!
/ 4 نظر / 14 بازدید
ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ توی ﻣﻬﻤﻮﻧﻴﺎ وقتی ﺩﺍﺭﻥ ﺗﻪ ﺩﻳﮕﻮ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﭽﺮﺧﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻪ …    
/ 4 نظر / 18 بازدید
ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﯾﯽ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ، ﯾﻪ   ﺯﺍﻧﺘﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﺍﺭﯼ ﻻﯾﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﺮﻗﺼﻢ  ﮔﻔﺖ : ﮐﻨﺘﺮﻝ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید