# تو
راست می گویند!مرد که گریه نمی کند...!گاهی، در میان لحظه های پر از درد،فقط،سکوت می کند،                  می شکند                                 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
گویند که ترا رها کنم که دیگران ترا میطلبند  کدام دیگری ترا به بهانه من رها خواهد کرد
/ 0 نظر / 17 بازدید