Image result for ‫زن احساسی‬‎


تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦ | ٧:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()
Image result for ‫زن احساسی‬‎


تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦ | ٧:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()
Image result for ‫زن احساسی‬‎


تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦ | ٧:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()
Image result for ‫زن احساسی‬‎


تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦ | ٧:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()
Image result for ‫زن احساسی‬‎


تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦ | ٧:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()
Image result for ‫زن احساسی‬‎


تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦ | ٧:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای

Image result for ‫زن احساسی‬‎


تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦ | ٧:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()

خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو

سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو

ای کوه پر غرور من , سنگ صبور تو منم

ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم

روشن ترین ستاره ام , می خواهمت  می خواهمت

تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت

 

ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من
ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من

ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من , نبود تو نبود من


خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو

سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو

ای کوه پر غرور من , سنگ صبور تو منم

ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم

روشن ترین ستاره ام , می خواهمت  می خواهمت

تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت

ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من
ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من

ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من , نبود تو نبود منتاريخ : یکشنبه ۱۳٩٥/٦/٢۱ | ٩:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : امپراطور احساس | نظرات ()